Specialkunnande då du behöver det.

Samarbete utgår från ett behov samt att vara tillräckligt modig för att förlita sig på den andra parten, och det fördjupas genom lyckade projekt.

Kampanjtjänster

  • Projektledning från planering till förverkligande
  • Nyckelfärdiga kampanjer
  • Utformning av kampanjmaterial
  • Logistik och postningstjänster

Datatjänster

  • Administration och ändring av databaser
  • Kvalitetssäkring av kunddata
  • Anskaffning av målgrupper
  • Indelning och extrahering av målgrupper