Mailhouse och Koliprint fusioneras – Fusionen boostar direktmarknadsföring

Två högt värderade producenter av grafisk direktmarknadsföring och kundkommunikation Koliprint Oy och Mailhouse Oy fusioneras 1.4.2017. Helheten bildar i skandinaviska mått mätt en överlägsen serviceleverantör för direktmarknadsföring, vars omsättning tillsammans är ca 12 miljoner euro och personalen består sammanlagt av 80 branschproffs. Företagen fortsätter tills vidare som självständiga bolag.

Koliprint Oy är ett erkänt företag i Norden, som specialiserat sig på stora tryckvolymer och innovativa strukturer samt mångsidig personifiering. År 2016 tog Koliprint i bruk den ända digitala Xeikon 9800 tryckmaskinen i Norden och etablerade samtidigt en mycket mångsidig produktlinje för efterbehandling. Investeringen möjliggör offset-kvalitet även för mindre tryckvolymer och särpräglade lösningar för direktmarknadsföring digitalt. Koliprint agerar utöver den skandinaviska marknaden även på den ryska marknaden.

Mailhouse har för sin del det största postningsmaskinbeståndet i Norden. Maskinerna för inplastning, kuvertering och adressering kan ta hand om allt från små partier till miljonvolymer. För mindre försändelser och krävande montage har Mailhouse en enhet som utför postningen för hand. Mailhouse har nyligen investerat i ett digitaltryckmaskinbestånd speciellt för arkproduktion (bl.a. Xerox iGen 5). Teknologin passar för små och medelstora volymer och kompletterar Koliprints volymproduktion. Därtill erbjuder Mailhouse InHouse- och lagerlogistiktjänster.

”Förenandet av två så starka aktörer är en banbrytande händelse utan like, både i den grafiska branschen och inom direktmarknadsföring. Det kommer att skapa rabalder i konkurrensfältet, men först och främst kommer det att gagna kunden”, konstaterar Elina Malmgren från Mailhouse.

”Ur kundernas synvinkel betyder fusionen av Mailhouse och Koliprint underlättande av kampanjplanering och – resursfördelning, då helhetstjänsten fås under samma tak och av en kontaktperson. Därtill betyder det snabbare leveranser, då produkttillverkningen sker utan avbrott”, gläder sig Sari Niemi från Koliprint.

 

Tilläggsuppgifter fås av:

Mailhouse Oy: Elina Malmgren +358 40 541 3308 och Tuomo Mylläri +358 50 301 7766

Koliprint Oy: Sari Niemi +358 40 184 2928 och Iikka Vesterinen +358 45 631 8387

www.mailhouse.fi               www.koliprint.fi

Miljömärket Svanen

joutsenmerkki_koliprint_painotuote_SWE_TryckeriSvanenmärket är en garanti för miljövänlig verksamhet. Märket ges när produktens hela livscykel uppfyller stränga kriterier, allt från material samt produktion och ända till slutbehandling. År 2014 tilldelades vi Svanenmärket enligt de nya kriterierna.

Koliprint förstärker sina led och effektiverar servicen

janne_t

Försäljningsteamet på Koliprint har fått förstärkning, och den 1.4.2016 har Janne Tiitta sällat sig till vår skara. Janne har tidigare fungerat som nyckelkundchef på Iltalehti, och fortsätter hos oss med liknande uppgifter. Janne betjänar kunderna i huvudstadsregionen med ett både glatt och energiskt grepp.

Janne nås på nummer
+358 50 520 7000 samt per e-post
janne.tiitta@koliprint.fi

katja_j

 

För att säkra en ännu snabbare och ännu mera flexibel service, har vår effektiva försäljningssekreterare Katja Jääskeläinen utnämnts till kontaktchef. I fortsättningen fungerar Katja som en hjälpande hand gentemot våra kunder i olika praktiska ärenden.

Till er tjänst!

Katja Jääskeläinen
+358 50 530 8095
katja.jaaskelainen@koliprint.fi

ida_j

 

För Koliprint är det viktigt att stödja unga på deras väg till arbetslivet. Vårt försäljningsteam förstärks även under de kommande fyra veckorna av den förtjusande Ida Jauros från Haaga-Helia yrkeshögskola. Hos oss utför Ida sin arbetspraktik som hör till hennes studier inom försäljningsarbete, och under denna tid fungerar hon som praktikant inom försäljningen.

Ida Jauros
+358 44 053 1300
ida.jauros@koliprint.fi