Miljömärket Svanen

joutsenmerkki_koliprint_painotuote_SWE_TryckeriSvanenmärket är en garanti för miljövänlig verksamhet. Märket ges när produktens hela livscykel uppfyller stränga kriterier, allt från material samt produktion och ända till slutbehandling. År 2014 tilldelades vi Svanenmärket enligt de nya kriterierna.