Östersjön räddas bit för bit

För oss på Koliprint har miljöfrågor alltid varit viktiga. Att värna om miljövärden är en del av vår dagliga verksamhet och ett av våra viktigaste utvecklingsområden. Som erkännande för detta fick vi som första tryckeri i Finland det nya Nordiska Svanenmärket-tillståndet i enlighet med de nya, strängare kriterierna. Samtidigt fick PunaMusta i Tammerfors användarrättighet till märket. Även XEIKON 9800 digitryck-systemet fyller ifrågavarande kriterier.

Detta år har vi beslutat använda de medel som reserverats för välgörenhet till förmån för John Nurminen Säätiö och projektet Ett Rent Östersjön. Östersjön är det enda havet på våra stränder; mycket litet, men ändå tyvärr ett av de mest förorenade i världen.

Med hjälp av projektet förbättras Östersjöns tillstånd bl.a. genom att minska utsläppen av näringsämnen. Tilläggsinformation hittar du här
http://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/

Vi ser det som vår plikt att dra vårt strå till stacken för en grönare morgondag.
Kom med du också, så räddar vi vår Östersjö bit för bit!

JNS_tukijabanner_2016_300x250px_L3-FIN joutsenmerkki_koliprint_painolaitos_FI_145x250