Ensimmäiset painot saivat Joutsenmerkki-luvan uusittujen kriteerien mukaan

Kirjapaino Koliprint Oy ja PunaMusta Tampere Oy ovat ensimmäiset painot Suomessa, jotka saivat Joutsenmerkki-luvan Joutsenmerkin uusittujen ja tiukentuneiden kriteerien mukaan.

Joutsenmerkki on takuu ympäristöystävällisyydestä

”Haluamme olla vastuullisia pitkäjänteisesti ja vähentää osaltamme ympäristön kuormitusta.Joutsenmerkki on meille kunnia-asia ja asiakkaillemme merkki laadusta, turvallisuudesta ja kestävästä kehityksestä”, toteaa Koliprintin toimitusjohtaja Sari Niemi. Koliprintille Joutsenmerkki ei ole uusi asia. ”Olemme aina halunneet kunnioittaa sekä luontoa että asiakkaitamme”, kommentoi Sari. Ensimmäisen kerran merkki myönnettiin Koliprintille vuonna 2011. Jokainen Joutsenmerkin uusinta on Koliprintille tärkeä oppimisen paikka. Tuotantoprosessia halutaan kehittää, jotta asiakkaiden vaatimukset ja ympäristöystävällisyys täytetään parhaalla mahdollisella tavalla.

”Meillä olivat tänä vuonna uudet ihmiset mukana hakuprosessissa, joten ihan alusta lähdettiin liikkeelle, mutta hyvin selvittiin”, toteaa tuotantopäällikkö Arto Meriläinen. ”Kriteerien kiristyminen erityisesti papereiden osalta teki prosessista edellistä haasteellisemman”, Meriläinen vielä lisää. ”Hakuprosessin uusittujen kriteerien läpikäyminen ja vaadittujen tavoitteiden saavuttaminen oli kaiken kaikkiaan erittäin mielenkiintoinen projekti ensikertalaiselle”, kertoo myyntisihteeri Katja Jääskeläinen.

Energiankulutus keskiössä

Joutsenmerkittyjen painolaitosten tulee uusia Joutsenmerkki-lupansa 31.10.2014 mennessä, koska painolaitosten Joutsenmerkki-kriteerit ovat uusiutuneet. Painolaitosten uudet tiukennetut vaatimukset koskevat painolaitoksia, painotuotteita ja kirjekuoria. Uusitut kriteerit kannustavat painolaitoksia entistä tehokkaampaan ympäristötyöhön. Kriteereissä on tiukennettu energiankulutusta, rajoitettu haitallisten kemikaalien käyttöä ja otettu käyttöön uudet vaatimukset paperiraaka-aineelle.

Uusituissa kriteereissä on erityisesti arvioitu energiankulutusta. Energian tehokkaalla käytöllä paino voi saada suuria ympäristö- ja taloudellisia hyötyjä, Joutsenmerkin johtava asiantuntija Harri Hotulainen kertoo.

Pohjoismaiden yhteinen ympäristömerkki, Joutsenmerkki, on perustettu vuonna 1989. Joutsenmerkki on takuu ympäristöystävällisestä valinnasta. Merkki myönnetään kun tuotteen koko elinkaari täyttää tiukat kriteerit aina materiaalista ja tuotannosta loppukäsittelyyn saakka. Merkin vaatimuksia tiukennetaan 3 – 5 vuoden välein.

Kuvassa Ympäristömerkinnän Harri Hotulainen (vas) ja Koliprintin tuotantopäällikkö Arto Meriläinen tuotantolaitoksen tarkastuskäynnillä 3.3.2014.

Kuvassa Ympäristömerkinnän Harri Hotulainen (vas) ja Koliprintin tuotantopäällikkö Arto Meriläinen tuotantolaitoksen tarkastuskäynnillä 3.3.2014.